Is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) iets voor jou?

App Selfcare PGO

In een PGO kunt je jouw gezondheidsgegevens ophalen, beheren en delen bij aangesloten zorgverleners. Het is een levenslang hulpmiddel. Klik hier als u meer wilt weten over het PGO.

Waarom zou je PGO willen gebruiken?

PGO is een afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is een app of website waarmee je een kopie van je medische gegevens kunt ophalen en bekijken. Vaak kun je ook gegevens toevoegen die je zelf meet, bijvoorbeeld je bloeddruk of gewicht. Waarom is het handig om een PGO te gebruiken? Aan het eind van de onderstaande kennisclip weet je wat de voordelen zijn van een PGO.

Patiëntenfederatie Nederland heeft een serie korte kennisclips gemaakt waarin de meest gestelde vragen over PGO’s worden beantwoord

Leefstijlgegevens combineren met medische data

Gegevens uit zelfmetingen kunnen nog waardevoller worden als deze met elkaar gecombineerd worden. Dan kan iemand bijvoorbeeld zien wat de gevolgen van beweging zijn op gewicht, van voeding op bloeddruk en mogelijk andere onverwachte verbanden en patronen ontdekken. Het combineren van data kan in de PGO van Selfcare. Hierbij kunnen gegevens worden gebruikt uit de Gezondheidsapp van Apple, de data uit de bluetooth weegschaal van Medisana en de informatie uit de Omron bloeddrukmeter. Immers, 80% van de personen die een zelfmeting met betrekking tot gezondheid doet, heeft zijn gedrag weleens aangepast naar aanleiding van de uitkomsten hiervan.  

Gezondheidsmanagement

Ontwikkelaars zoals Selfcare en de overheid verwachten dat burgers met een PGO actief deelnemen aan eigen gezondheid en zorg. PGO’s kunnen bijvoorbeeld gemiste diagnoses of dubbele diagnostiek voorkomen. Door zelf gegevens over de eigen gezondheid te genereren, werkt de burger zelf proactief aan zijn of haar eigen gezondheid. Op basis van onder andere deze informatie kan de persoon beslissingen nemen over het eigen zorg- en preventieproces. De toegenomen aandacht voor het delen van gegevens en de online interactie tussen zorgverleners en patiënten is een belangrijke stimulans voor meer patiëntenparticipatie. Een verbeterd ziektemanagement van chronische patiënten heeft dus veel positieve gevolgen voor de zorg. Maar een gezondheidsmanagement gericht op gezonder leven is natuurlijk voor iedereen van toegevoegde waarde!

Je hoeft niet ziek te zijn om Selfcare te gebruiken

De PGO van Selfcare werkt onafhankelijk van leveranciers en vormt zodoende een betrouwbare basis om al jouw geregistreerde leefstijlgegevens zelf goed te kunnen monitoren. Daarnaast geeft de toevoeging van jouw medische achtergrond en parameters het volledige overzicht van hoe het met jouw vitaliteit staat. Dit inzicht geeft de mogelijkheid om tijdig de leefstijl aan te passen om klachten of ziekte te voorkomen. De PGO van Selfcare is daarom óók aantrekkelijk voor mensen die niet-ziek zijn, én dat zo willen houden.  

Probeer het PGO meteen uit:
https://my.selfcare4me.com/registerPGO_Tablet