Van slaapmeting naar slaapprobleem

Onderzoekers concluderen dat het enthousiasme rond slaapmetingen soms overschaduwt wat ze werkelijk opleveren in termen van een verbeterde nachtrust.

De 39-jarige meneer R. kreeg onlangs van zijn vriendin een polsband die zijn nachtrust voor hem kan meten. Sinds meneer R. een nieuwe baan heeft slaapt hij soms slechter. De volgende dag heeft hij dan last van vermoeidheid, afwezigheid en is hij snel geïrriteerd.

Nadat hij met de slaapmeter aan de slag is gegaan heeft meneer R geconcludeerd dat de klachten iedere keer optreden zodra hij minder dan 8 uur heeft geslapen. Daarom stelt hij zichzelf het ambitieuze doel om iedere nacht ten minste 8 uur te slapen. Of dit gelukt is ziet hij iedere ochtend op zijn polsband.

Nu gaat meneer R iedere avond naar bed met de doelstelling om in de ochtend af te kunnen lezen dat hij die zo hard gewenste 8 uur heeft gehaald. Dit levert druk op en meneer R voelt zich eigenlijk alleen maar meer gespannen om zijn doelstelling iedere dag te halen. Dit is niet het ideale recept voor een goede nachtrust en hij slaapt er slecht van.

Het verhaal van meneer R is opgenomen als casus in een publicatie in het Journal of Clinical Sleep Medicine. Dit artikel legt uit dat meneer R niet de enige is die zich tot technologie wendt om zijn leven te verbeteren. In de zoektocht naar de optimale fysieke en mentale staat van zijn wenden velen zich tot de Quantified Self door met nieuwe technologie hun gezondheid en gedrag nauwkeurig in kaart te brengen. Dit gebeurt volgens de auteurs niet altijd op een even gebalanceerde manier. Sommige mensen gaan te ver en dat kan het meten van gezondheid en gedrag juist heel stressvol maken zoals in het geval van meneer R.

Met de opkomst van allerlei nieuwe apparaten ligt het gevaar op de loer dat mensen zich extreem gaan fixeren op deze data. De auteurs concluderen dan ook dat de grote uitdaging voor de komende tijd ligt in het aan het publiek uitleggen hoe er op een nuchtere en realistische manier gebruik kan worden gemaakt van dit soort metingen.

Bron: Orthosomnia: Are Some Patients Taking the Quantified Self Too Far?