Waarom Selfcare werkt?

Waarom werkt Selfcare?

Alleen meten is niet voldoende om daad werkelijk impact te hebben op preventie en gezondheid. Selfcare doet dan ook méér dan alleen het meten en visualiseren van data via smart sensors van bijvoorbeeld Jawbone, Withings, Fitbit of Medisana. Self-care gaat verder. Selfcare slaat de data op die de gebruiker verzamelt (Track) en geeft vervolgens op een medisch verantwoorde manier context en inzicht (Learn) aan waar-den als bloeddruk, beweging, gewicht, glucose en andere zaken. De volgende stap (Im-prove) helpt hem of haar vol te houden in het bereiken van eigen doelen. Selfcare weet hoe we gebruikers kunnen helpen hun gedrag langzaam maar zeker positief om te bui-gen. Natuurlijk is het logisch dat we meer moeten bewegen en natuurlijk blijven we wel een paar dagen bezig met stappen tellen, maar zonder een trigger, prikkel of uitdaging lukt het ons niet om dit gedrag langdurig eigen te maken.

Slimme technologie en gedragswetenschap

Selfcare maakt doordacht gebruik van de nieuwste technologie door de geregistreerde gegevens te ondersteunen met slimme algoritmes. Deze algoritmes wijzen op aandachtpunten die niet alleen betrekking hebben op een enkele meting, maar wijzen op mogelijke verbanden met andere metingen, zoals bloeddruk, hartslag en cholesterol. Daarnaast zijn er tools ontwikkeld om de gebruiker zoveel mogelijk te ondersteunen bij het interpreteren en ondersteunen van de metingen. Selfcare werkt hiervoor samen met professionele gedragswetenschappers. Zo kan uit vier coaches een eigen coach worden gekozen die berichten stuurt. Ook kunnen bijvoorbeeld familieleden meekijken en kan er competitie worden aangegaan met anderen. Verder kan elke gebruiker zelf iets beden-ken om bij te houden, toe te voegen en te voorzien van notities. Selfcare voorziet in de mogelijkheid om data door te sturen naar een medisch team van specialisten om gezondheidsvragen te stellen of de data te delen met de eigen huisarts en op basis van de gegevens en notities een gesprek aan te gaan. Deze combinatie van mogelijkheden is uniek in de wereld en een innovatie van Nederlandse bodem!

Track/Learn/Improve

improvelearntrack
Track: meten is weten. Om gezondheid in kaart te brengen en bewaken en verbeteren wordt allereerst de status van de gezondheid bepaald. Dit vormt de noodzakelijke basis waarop verder gebouwd kan worden met inzicht en verbetering. Alleen al door te meten wat er gebeurt verandert gedrag en worden mensen gezonder!

Learn: verkennen en leren. Met de verschillende metingen van zowel lifestyle als ge-zondheid start een leerproces. Je coach helpt bij het interpreteren van verbanden en ontwikkelingen en je leert zo meer over hoe verschillende aspecten van je gezondheid met elkaar samenhangen.

Improve: motiveren en verbeteren. Op basis van de inzichten die zijn opgedaan uit de metingen kan er verandering en verbetering plaats gaan vinden! De gebruiker kan con-crete doelen stellen en de voortgang richting deze doelen laten ondersteunen door zijn of haar coach. In kleine stapjes kan zo worden gewerkt aan het duurzaam verbeteren van gezondheid en gedrag!

 

Voorbeelden uit de praktijk:

80% meer stappen door dragen stappenteller

Gebruikers die op 1 van de 3 dagen een stappenteller gebruiken, registreren gemiddeld 3.441 stappen; wie dat 2 van de 3 dagen doet, registreert er gemiddeld 6.195. Dat is 80% meer. Deze gebruikers slapen beter, hebben een lagere bloeddruk en voelen zich gezonder. Samen met anderen delen van het aantal stappen zorgt voor zo’n 2.000 extra stappen per dag.

(Withings, 2015)

Werkt ook op lange termijn!

Het monitoren van lichaamsbeweging met behulp van een objectieve stappenteller in combinatie met feedback leidt bij de algehele populatie en voornamelijk bij risicogroepen tot een toename in lichaamsbeweging. Deze effecten blijven ook op langere termijn (3 maanden) aanwezig.

(Journal of medical Internet research, 2015)

 

Toename beweging door communicatie.

Onderzoek toont aan dat onderlinge communicatie erg stimulerend werkt: het aantal stappen nam tussen de 21% (bij de competitie met één persoon) en 44% toe (in een competitieverband met vijf of meer personen).

(Withings 2015)

Het persoonlijke effect

Het persoonlijke effect kan enorm zijn: een extra 2.000 stappen per dag zorgt voor een daling van 3,8 mmHg over een periode van 18 weken; ‘This reduces significantly the likeliness of a cardiovascular accident.’ Dit effect is onafhankelijk van de BMI van de betreffende persoon.

(Preventive Medicine, 2004)

 

Goed nieuws voor diabetici en hartpatiënten

Reviews tonen aan dat actief zelf-management leidt tot:

1: vermindering van aantal ziekenhuisopnames door mensen met hartfalen
2: bij diabetici tot vermindering van benodigde medicatie en verbetering bloedglucose-waarden

(RIVM, 2014)