Wat vinden anderen?

Nino is 45 jaar en leidt een sportief leven. Wekelijks wordt er gelopen, gefietst en of aan boksen gedaan. Laatst werd Nino door een gebruiker op Selfcare gewezen en werd zijn bloeddruk gemeten. Die gaf een bovendruk aan van 170! Ongeloof was de eerste reactie, maar enkele metingen verder, die allemaal rond de 170 bleven, heeft Nino een afspraak gemaakt met de huisarts. Deze mat dezelfde hoge bloeddruk en adviseerde rustig aan te doen en een beetje meer te letten op alcohol en zout eten. De bloeddruk van Nino is nu onder controle en Nino is blij, dat hij maandelijks weet hoe het gesteld is met zijn bloeddruk.

Nino (45)


Vera had besloten om meer te sporten, terwijl ze er eigenlijk niets aan vindt. Door Selfcare heeft ze ingezien dat sporten en bewegen eigenlijk met elkaar geassocieerd worden, maar dat bewegen een veel breder begrip is dan sporten alleen. Wandelen met de hond 30 min per dag is beter dan 2 keer per week 1 uur intensief te sporten. Vera werkt in de bediening en maakt dan bijna 20.000 stappen per dag! Dankzij Selfcare weet Vera nu dat zij meer dan gezond beweegt en helemaal niet voor haar gezondheid naar de sportschool hoeft.

Vera (40)


Jos constateerde een te hoge onderdruk van 95. Na enkele metingen thuis bleef deze waarde op dit niveau. Jos zat hiermee in de rode zone omdat deze vanuit de NHG standaard is vastgelegd op 90. Selfcare adviseert dan contact op te nemen met de huisarts. Deze was verrast, niet door de meting an sich, maar door het feit dat een patiënt zelf met een reeks van eigen metingen langs was gekomen. Een dubbele check bij de huisarts leverde dezelfde resultaten op, een te hoge onderdruk. De huisarts adviseerde meer te bewegen en op te letten met zoute drop…, ook werd in overleg de (rode) grenswaarde opgetrokken naar 95 ipv 90. Jos meet regelmatig de onderdruk en weet deze nu structureel onder de 90 te houden, een winst!

Jos (75)


Peter vindt het heerlijk om doelen te stellen voor zichzelf. Hij wil lang van een goede gezondheid blijven genieten. Daarom heeft hij zich voorgenomen regelmatig een paar belangrijke parameters structureel bij te houden. Bij Peter vallen alle metingen binnen de gezonde grenzen. Toch vindt hij dit geen uitgemaakte zaak en wil hij zichzelf blijven stimuleren tot een gezonde levensstijl. Stappen krijgt daarom bij Peter extra aandacht. Door competitie doet hij vaker een stapje extra door minder vaak de auto of de fiets te nemen. Openbaar vervoer en te voet gaan zijn een gewoonte geworden, die hem geen extra inspanning meer kosten.

Peter (49)


Met een te hoge bloeddruk (160) is Piet-Hein naar de huisarts gestapt. Die vertelde hem dat dit makkelijk met een pilletje onder controle is te krijgen. Piet-Hein vroeg of er geen andere mogelijkheden zijn om de bloeddruk laag te houden, want in pillen zag hij niets. Een kleine aanpassing van levensstijl en regelmatige monitoring via het platform van Selfcare was het advies. Zijn bloeddruk blijft nu ruim onder de 150 door aanpassing van de levensstijl en structurele monitoring.

Piet-Hein (69)


Marja is diabeet en slaapt onrustig. Door verschillende notities aan de registratie van haar slaap toe te voegen, heeft ze ingezien dat bepaalde tijdstippen en combinaties van medicatie oorzaak waren voor een onrustige slaap. De huisarts was het niet eens met haar ‘eigen’ onderzoek, maar Marja vond dat hij geen goede argumenten had en houdt vast aan haar eigen bevindingen… Ze slaapt nu veel stabieler.

Marja (45)