Privacy en veiligheid

Je gezondheid is strikt persoonlijk. Daarom blijf je met Selfcare altijd eigenaar van jouw gezondheidsdata. Er gebeurt niets mee zonder dat je er zelf iets mee doet of toestemming voor geeft.

Contactgegevens

Selfcare BV
Functionaris Gegevensbescherming (FG): Jeroen Cornelissen

Wat is Selfcare?

Selfcare is een platform voor het individueel zelf verzamelen van gezondheidsgegevens in een persoonlijke omgeving. Hiermee biedt Selfcare een Persoonlijke Gezondheidsomgeving, een PGO. Selfcare verzamelt zelf, buiten de klanten om, geen informatie over haar klanten. Wij nemen de rechten van onze gebruikers uiterst serieus. Deze zijn eveneens terug te vinden in onze korte- en eenvoudige gebruikersvoorwaarden.

Welke gegevens worden bewaard?

Om gezondheidsgegevens te kunnen verzamelen, vraagt Selfcare haar klanten een beperkt aantal persoonsgegevens vast te leggen: naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de (veilige) werking van Selfcare en voor de communicatie tussen Selfcare en haar gebruikers. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd die geen relatie hebben met de werking van Selfcare. Lees hier verder hoe Selfcare omgaat met cookies.

Alle persoonsgegevens worden, conform de voorschriften van de AVG (GDPR), binnen Europa opgeslagen.

Rechten en regie

Alle persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van de persoon (klant) die deze gegevens in Selfcare vastlegt. Klanten kunnen ook op elk gewenst moment hun gegevens bekijken, aanpassen en verwijderen. Bij verwijdering van de account wordt alle actuele data meteen verwijderd, en de data die in de back up is opgenomen zal na 30 dagen compleet zijn gewist. Eveneens kunnen zij op elk moment de geautomatiseerde verwerking van gegevens, zoals de berichten van de coaches, stoppen. Hiervoor is geen toestemming van Selfcare nodig. Als de klant gegevens aanpast of verwijdert, kan Selfcare die aanpassingen niet ongedaan maken, ook niet als de klant daarom vraagt. De gegevens worden zolang bewaard als dat de klant actief gebruik maakt van Selfcare. Als de klant geen gebruik meer maakt van Selfcare, verwijdert Selfcare alle gegevens na één (1) jaar of één (1) jaar na de laatste betaling van de klant (of degene die dat namens de klant doet) voor diens account.

Met wie deelt Selfcare persoonsgegevens?

Selfcare deelt nooit persoonsgegevens met derden. Selfcare stelt klanten wel mogelijkheden ter beschikking om zelf (delen van) de verzamelde gegevens te delen met anderen, zoals familieleden, vrienden, zorgverleners en onderzoeksinstituten. Klanten kunnen deze toestemming op elk gewenst moment zelf aanpassen.

Selfcare stelt de persoons- en gezondheidsgegevens die klanten vastleggen in hun persoonlijke omgeving niet ter beschikking aan derden, ook niet als de klant Selfcare daar om vraagt. Alleen als een daartoe bevoegde rechter Selfcare dwingt persoons- en/of gezondheidsgegevens ter beschikking te stellen, zal Selfcare dat doen, maar altijd met medeweten van de betreffende klant.

Klachten

Als een klant klachten heeft over de dienstverlening van Selfcare, kan de klant deze kenbaar maken aan Selfcare. Als Selfcare naar de mening van de klant de klacht niet goed heeft behandeld, kan de klant hiervan melding maken bij een rechter. Lees hier verder voor meer uitleg.

Datum: 7 juni 2023

Lees hier verder over wat Selfcare doet om jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Bij verwijdering van de account wordt alle actuele data meteen verwijderd, en de data die in de back up is opgenomen zal na 30 dagen compleet zijn gewist.

 

Datum eerste versie: 4 juni 2020.

Privacy PGO