Rewarding consent

Organisaties die hun deelnemers willen belonen maken hierover afspraken met Selfcare. Beloningen zijn eVouchers van gerenommeerde bedrijven als Bol.com, Coolblue, de HEMA en vele anderen.  

Deelnemers kunnen beloond worden voor het deelnemen aan een onderzoek (SelfcareResearch), voor het deelnemen aan een Challenge (SelfcarePro) of voor het uitvoeren van een meting. De organisatie bepaalt de voorwaarde en de waarde van de beloning, Selfcare stelt vast of aan de gestelde voorwaarde(n) is voldaan en stelt daarna de beloning ter beschikking aan de deelnemer. Selfcare geeft hierbij geen informatie aan de organisatie die op een individuele deelnemer betrekking heeft.  

Een voorbeeld: een expediteur wil het gezond gedrag van haar medewerkers stimuleren. Op verzoek van de expediteur kunnen medewerkers deelnemen aan een challenge, waarbij de deelnemers van het team dat als eerste eindigt vijf eVouchers krijgt, van het team dat als tweede eindigt drie eVouchers krijgt en van het team dat als derde eindigt twee eVouchers krijgt. Selfcare keert namens de expediteur de eVouchers uit, maar geeft de expediteur geen inzage in welke medewerker in welk team zat en hoeveel eVouchers individuele medewerkers hebben ontvangen. De expediteur krijgt alleen te horen hoeveel eVouchers in totaal zijn uitgekeerd.  

Het kan gebeuren dat de organisatie wil controleren of Selfcare de overeengekomen beloningsregels op de juiste wijze heeft toegepast. In dat geval vraagt de organisatie een onafhankelijke persoon, zoals een advocaat of een accountant die niet in dienst is van de organisatie, deze controle uit te voeren. Deze onafhankelijke persoon kan voor de controle toegang krijgen tot persoonsgegevens. De onafhankelijke persoon rapporteert aan de organisatie alleen of Selfcare de beloningsregels voor de organisatie als totaal op de juiste wijze heeft uitgevoerd. Dit rapport bevat dus geen informatie die kan leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon.