Jouw deelname aan onderzoek via Selfcare

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Meer informatie hierover vind je hieronder.

Algemene inzameling van persoonsgegevens

Jouw privacy is en blijft maximaal beschermd. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of over jou naar buiten gebracht, waardoor iemand jou zal kunnen herkennen. De onderzoeksgegevens zoals metingen en beweegactiviteit worden alleen ter veilig beschikking gesteld aan de onderzoeksleiding.

Gegevensbescherming

Om jouw persoonsgegevens en alle andere, door ons opgeslagen, gegevens te beschermen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een veilige omgeving en worden vertrouwelijk behandeld. Lees hier meer over hoe we zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Jouw persoonlijke gegevens worden nooit met iemand gedeeld zonder jouw expliciete toestemming. Je krijgt voordat je jouw gegevens deelt eerst een waarschuwing te zien, waarna jijzelf beslist of jij jouw gegevens wilt delen met de ontvanger.

Vrijwilligheid

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Je kunt als deelnemer jouw medewerking aan het onderzoek te allen tijde stoppen, of weigeren dat jouw gegevens voor het onderzoek mogen worden gebruikt, zonder opgaaf van redenen. Zet hiervoor de oranje knop om naar ‘Nee’ op https://my.selfcare4me.com/dashboard/settings/research

Contact

Voor (medische) vragen rondom het onderzoek, neem contact op met jouw zorgverlener of begeleider, zie contactpersoon op: https://my.selfcare4me.com/dashboard/settings/research.

Mocht je vragen, klachten of opmerkingen hebben met betrekking tot deze pagina, of graag in contact komen met een medewerker van Selfcare voor technische vragen rondom het gebruik van het portaal of meetsensoren, neem dan contact op met:

Selfcare B.V.
Druivenstraat 5
4816 KB Breda
T +31 (076) 203 00 62
Email: info@selfcare4me.com