Langer zelfstandig thuis met Selfcare

ehealth thuis

Het project Stevit krijgt 298.000 euro subsidie van de Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET). De Stimuleringsregeling e-health Thuis heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health. Het project Stevit is onderdeel van het programma ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’. Een programma dat nader bekijkt hoe kennistechnologie kan worden ingezet om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Door de subsidie wordt het voor 300 patiënten in Leiden mogelijk om thuis hun gezondheid te meten. Hiervoor ontwikkelde het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) “The Box”. Deze bevat onder andere een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter en een stappenteller. Dit wordt allemaal ondersteund met de PGO van Selfcare. Andere projectpartners zijn Reos, Zorg en Zekerheid, huisartsenpraktijk Stevenshof en Rijncoepel.

Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET)
De Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health. Dit betreft de reguliere zorg en ondersteuning van mensen thuis. De SET is bedoeld als stimulans voor opschaling, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen. De regeling richt zich op mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of een groot risico daarop. Waaronder ouderen die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben.

Leefstijlmonitoring met e-health (thuis!)

Binnen het project Stevit gebruiken de mensen met verhoogde kans op hart- en vaatziekten een wearable met onder andere stappenteller, hartslag- en calorieënmeter. Een overzicht van alle metingen is te vinden in de beschikbaar gestelde Selfcare-app. Hiermee kunnen zij individueel met hun leefstijl aan de slag en hun gezondheid monitoren. Eveneens kan een deel van de bezoeken aan de huisarts vervangen door een beeldverbinding. Daardoor hoeven patiënten minder vaak naar de huisartsenpraktijk.

PGO thuis
PGO thuismetingen

Sensoren en algoritmen die afwijkingen in dagelijkse activiteiten worden geregistreerd en op basis daarvan een alarm gegenereerd. Zoals bijvoorbeeld bij een te hoge rusthartslag. Deze melding komt dan binnen bij zowel de eindgebruiker als behandelend arts. De arts monitort dus op afstand en roept patiënten op bij grote meetafwijkingen.

Meer informatie over e-healthoplossingen voor thuis?

Wil je meer weten over de inzet van e-health en wat Selfcare daarbij voor je kan betekenen? Neem dan contact via info@selfcare4me.com.