Lichamelijke fitheid toegevoegd aan Selfcare portaal

Lichamelijke_fitheid PGO

Als persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is het van belang om steevast te blijven vernieuwen. Gezondheid is namelijk een continu proces.

Selfcare heeft nieuwe meettypen toegevoegd op het platform om meer waarden omtrent gezondheid en vitaliteit in beeld te krijgen. Lees hier welke onderdelen we hebben toegevoegd in de categorieën: lichamelijke fitheid en medische parameters.

Spierkracht

Spierkracht zet het menselijk lichaam of voorwerpen in beweging. De spierkracht is afhankelijk van leeftijd en geslacht, en kan ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals bijvoorbeeld ziekte. Weinig spierkracht betekent dat je minder sterk, en daardoor minder weerbaar, bent. Een lage spierkracht leidt eveneens tot sneller vermoeide spieren. Vervolgens gaan andere spieren bij het bewegen de belasting van de ‘slappe spieren’ overnemen. Hierdoor raken deze spieren sneller overbelast en wordt de kans op blessures verhoogd. Zoals het scheuren of uitrekken van de banden rondom de gewrichten.

Knijpkracht

Een van de nieuwe meettypen binnen lichamelijke fitheid is knijpkracht. Middels deze krachttest, kan er een uitspraak gedaan worden over hoe het gesteld is met de kracht van de persoon.

Kracht inademing

Door middel van de maximale inspiratoire druk (MIP) wordt de kracht van de inademingsspierstelsel bepaald. Maximale inspiratoire druk (MIP) is een maat voor de sterkte van inspiratoire spieren, bijvoorbeeld in het middenrif. Daarnaast maakt de MIP de beoordeling van ventilatie falen, longaandoeningen en ademhalingsspierkracht mogelijk. Ademhalingsspierzwakte is een onafhankelijke voorspeller van mortaliteit door allerlei oorzaken. Eerder is aangetoond dat MIP geassocieerd is met incidentele cardiovasculaire voorvallen, waaronder een hartinfarct, cardiovasculaire sterfte en mogelijk een beroerte.

Balans en lenigheid

Binnen de categorie lichamelijke fitheid valt ook balans en flexibiliteit. Voldoende evenwicht, of balans, is voorwaarde voor het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Hoe evenwichtig we ons misschien ook voelen, de kans dat we zomaar een rare glijpartij maken en daarbij iets breken, wordt met de jaren steeds groter. Een van de beste manieren om vallen te voorkomen is het evenwicht verbeteren en de spieren versterken.

Lenigheid wordt ook wel flexibiliteit genoemd en heeft te maken met de bewegingsuitslagen in gewrichten. Wanneer je lenig bent op de juiste plaatsen, kun je bewegingen op een functioneel gezonde manier uitvoeren. Indirect het blessurerisico verlagen. Een gebrek aan lenigheid kan lage rugklachten of stijve spieren tot gevolg hebben.

Functional Movement Screen (FMS)

Stabiliteit, mobiliteit en flexibiliteit worden getest met de Functional Movement Screen (FMS). Aan de hand de score kan worden bepaald in welke mate er beperkingen aanwezig zijn en waar deze zich bevinden. Met de test is het mogelijk om limitaties en asymmetrieën te identificeren in zeven fundamentele bewegingspatronen. De beweegpatronen die de sleutel zijn tot functioneel bewegen bij personen zonder klachten of bekende blessure(s) aan het bewegingsapparaat.

Door het FMS kan er worden geconcludeerd wat de zwakke schakels zijn die herstel of de vooruitgang in trainen belemmeren. Dit kan betekenen dat er zich beperkingen bevinden wat betreft:

Stabiliteit

Stabiliteit (proprioceptie = zelfwaarneming, coördinatie = hoe nauwkeurig wordt de beweging gemaakt en balans = kunnen andere delen van het lichaam zo gestabiliseerd worden dat het lichaam in balans is);

Mobiliteit

Mobiliteit (hebben de gewrichten geen bewegingsbeperkingen om de oefeningen nauwkeurig uit te voeren) en;

Lenigheid

Lenigheid (te korte spieren waardoor bewegingen niet uitgevoerd kunnen worden terwijl dit niet het gevolg is van een bewegingsbeperking in het gewricht).

Binnen de FMS worden met de volgende tests de zeven fundamentele bewegingspatronen zowel links als rechts getest: (1) deep squat, (2) hurdle step, (3) inline lunge, (4) shoulder mobility, (5) active straight leg raise, (6) trunk stability push-up en (7) rotatory stability.

Uithoudingsvermogen

Uithoudingsvermogen is de capaciteit om een lichamelijke belasting vol te houden. Het uithoudingsvermogen is de mogelijkheid van het lichaam om tijdens belasting (dus inspanning) zuurstof op te nemen. Vervolgens om te zetten in een vermogen dat het lichaam kan leveren gedurende een langere tijd. Hoe beter het lichaam in staat is zuurstof op te nemen en om te zetten in brandstof, hoe beter het uithoudingsvermogen.

VO2max

De VO2max is het maximale volume zuurstofgas (O2) dat het lichaam per tijdseenheid kan transporteren en metaboliseren bij lichamelijke inspanning. De waarde van de VO2max is een indicatie van iemands fysieke conditieniveau. De schatting van VO2max is geen erkende medische meting: het is een voorspelling en de bijhorende grenswaarden zijn bij bepaling.

Ondersteuning voor lichamelijke fitheid metingen in overleg: advies over gevalideerde meetapparatuur en/of uitgevoerd door gespecialiseerde partners.

Medische parameters

hs-CRP

Het hs-CRP is een onderzoek waarmee laaggradige ontstekingsreacties aangetoond kunnen worden. hs-CRP wordt uitgevoerd bij gezonde personen om te voorspellen of er sprake is van een verhoogde kans op het ontwikkelen van hart- en/of vaatziekte. Uit diverse recente studies is duidelijk geworden dat de hs-CRP een sterke voorspeller is van toekomstige hartaandoeningen bij ogenschijnlijk gezonde personen. De test kan uitgevoerd worden om het risico op hartaandoeningen te beoordelen. Chronische ontstekingen spelen namelijk een belangrijke rol bij het proces van aderverkalking

ACT (Artery Check Technology)-index

Vermindering van de elasticiteit van de bloedvaten is een belangrijke risicofactor voor ziekte en overlijden. Door jouw vaatelasticiteit te laten meten weet je wat de status is. Bijvoorbeeld met de Pulsoximeter met ACT. Deze detecteert binnen enkele seconden de conditie van jouw slagader, jouw SpO2 waarden en de stijfheid van jouw slagaders. In veel gevallen kun je met de juiste maatregelen jouw vaatkwaliteit verbeteren.

Buikomvang

Naast gewicht is ook de buikomvang goede indicatie voor het risico op gezondheidsproblemen. Het is belangrijk om te weten waar het vet zicht bevindt. Veel vet in de buikholte verhoogt namelijk het risico op hart- en vaatziekten. De meting is gemakkelijk uit te voeren door het ouderwets op meten met een meetlint.

Heb je suggesties voor lichamelijke fitheid of andere metingen? Mail ons dan!