Selfcare is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd

Met trots kunnen wij melden dat we de certificering voor de NEN 7510:2017 en de nieuwste versie van de internationale ISO 27001:2013-norm hebben behaald! Informatiebeveiliging in de zorg en daarbuiten is essentieel. 

Op allerlei plaatsen zoals in ziekenhuizen, bij de huisarts, in het lab of bij de apotheek liggen gegevens over de gezondheid van ons allemaal opgeslagen. Deze gevoelige gegevens worden regelmatig uitgewisseld tussen zorgaanbieders. De NEN 7510:2017 certificering toont aan dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. Het laat onder andere zien aan onze gebruikers en andere belanghebbenden dat wij de juiste maatregelen hebben getroffen.

NEN PGO SELFCARE

De norm NEN 7510:2017

Het doel van informatiebeveiliging in de zorg is het handhaven van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie. De NEderlandse Norm (NEN) 7510 is speciaal opgesteld voor de zorg- en welzijnssector en ‘spreekt’ de Nederlandse zorgtaal. De basis van NEN 7510 is de implementatie van een managementsysteem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd. Niet alleen de techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. Alle medewerkers van Selfcare kregen daarom een zware training over veilige gegevensverwerking.

Een van de voorbereidingsbijeenkomsten 

MedMij afsprakenstelsel

Selfcare volgt het Afsprakenstelsel van Medmij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Selfcare is zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving, ook wel een PGO. Binnen de PGO wordt zeer gevoelige informatie verwerkt. Daarom is het belangrijk om deze informatie goed te beveiligen.

Om deze reden is het MedMij Afsprakenstelsel ontwikkelt. Dit afsprakenstelsel draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden uitgewisseld. Een eis om aan dit afsprakenstelsel van MedMij te voldoen, is een geldig NEN 7510 certificaat.

Nu onze informatiebeveiliging op het vereiste niveau zit, na het NEN 7510 traject, zetten we een grote stap om te voldoen aan de MetMij standaard. Praktisch gezien is betekent dit dat jij in de toekomst zelf de regie hebt over jouw data met Selfcare.

Selfcare PGO