Gezondheidsexperimenten met Salut voor een gezonder Nederland!

Op dit moment wordt samen met Salut gewerkt aan een aantal interessante, kleinschalige gezondheidsonderzoeken. Selfcare, de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), is het technische portaal voor de dataverzameling van de onderzoeken. 

Werken aan een gezonder Nederland

De organisatie Salut, afgeleid van het Latijnse woord ‘salus‘ wat gezondheid en welbevinden betekent, richt zich op het stimuleren van gezondheid. Ook buiten de kaders van de zorgverzekeringswet en (langdurige) zorg. De ambitie van Salut is dat Nederlanders zich vijf jaar langer gezond voelen in 2030. Zij geloven dat dit alleen lukt als burgers zelf actiever aan de slag gaan met hun gezondheid.

Om hun ambitie te verwezenlijken voert Salut verschillende gezondheidsexperimenten uit, waarvan er twee in samenwerking met Selfcare worden uitgevoerd. Selfcare wordt hierbij als technisch portaal gebruikt voor de dataverzameling van de onderzoeken.

Project 1. Wearables & gezondheid

Vanuit de literatuur weten we dat fysieke inspanning leidt tot een betere gezondheid. Het is echter onduidelijk of nieuwe technologische hulpmiddelen, zoals wearables ervoor zorgen dat gebruikers van smartwatches ook effectiever zijn in het bereiken van een betere gezondheid. In samenwerking met de Radboud Universiteit willen wij in dit onderzoek hier meer inzicht in vergaren. Meer details volgen snel.

Project 2. Eigen gezondheidsregie bij cardiovasculair risico

Preventieve zorg is gericht op het voorkomen van ziekten en calamiteiten. Leefstijlmaatregelen als preventie zijn vaak onvoldoende effectief gebleken voor specifieke patiëntengroepen. De actuele ontwikkeling van Single Subject Citizen Science, burgerwetenschap, brengt daar verandering in. De groeiende inzichten over de invloed van leefstijl geven de individu een mogelijkheid om eigen gezondheid te bewaken, en versterken. In het huidige project zullen we onderzoeken of gezondheidshypotheses ook individueel toepasbaar zijn. Dit doen we door middel van analyse op het gebruik van zelfmetingen die thuis of onder begeleiding uitgevoerd kunnen worden.

Het resultaat? Nieuwe, waardevolle kennis over gezondheid monitoren en inzicht over hoe we gezondheid kunnen stimuleren en behouden middels innovatieve gadgets ✓