Meer regie tijdens Corona-crisis

PGO Covid

Het zijn bizarre tijden die ons nu bezighouden, maar ook tijden waarin we leren. Namelijk om zelf de regie te nemen over onze gezondheid. Vanuit een urgentie-gevoel gaan zowel vraag als aanbod in de zorg anders naar zaken kijken.

Hierdoor worden mensen gevoed om bepaalde gewoontes en afspraken vanuit een andere kant te bekijken. Vanuit een meer menselijke kant. Waarbij we eerlijk en open naar oplossingen kijken zonder ons te beperken tot de geaccepteerde, maar mogelijk verouderde normenkaders. Wij zien dit terug bij onze Selfcare-gebruikers; mensen willen zelf hun gezondheid monitoren en inzichten op doen. Of terwijl, meer regie tijdens de Corona-crisis.

Meer regie tijdens Corona-crisis

PGO Corona

Het bovenstaande artikel uit de Volkskrant beschrijft hoe een arts deze ommezwaai van digitale evolutie, ook binnen de medische wereld, heeft beleefd. Eveneens is zij verrast is door de voordelen die er te halen zijn. ‘De kern van de voordelen’, zo zegt de arts terecht, ‘is niet zozeer de efficiëntie, maar vooral de wens van mensen om gewoon zelf meer te doen’. De idee-fix van sommige huisartsen dat mensen niet in staat zijn zelf regie te nemen over hun gezondheid wordt in deze tijd ontkracht. De arts in het artikel onderkent dat mensen meer kunnen en willen doen wat betreft hun gezondheid.

Niet alleen patiënten willen graag pro-actief en met de juiste middelen ondersteund worden, ook mensen met lichte klachten. Op deze manier kunnen zij hun bijdrage leveren aan het verbeteren van de eigen gezondheid en het minder belasten van ons zorgsysteem.

Ontdekking Corona door zelfmeting

Eigen regie zorg

Jurgen heeft dit aan den lijve mogen ondervinden. Al jaren is Jurgen gebruiker van Selfcare en monitort hij verschillende parameters op ons platform. Af en toe doet hij een meeting van vitale parameters zoals bloeddruk en enkele bloedwaardes, zijn stappen meet hij continu. Omdat hij zich recent niet lekker voelde kwam hij met de vraag of er al devices bestonden waar je thuis je eigen zuurstofsaturatie kan meten, dit blijkt een parameter te zijn die indicatief is voor mogelijke Corona besmetting. Wij adviseerde hem de Artery Check van Rossmax.

Meerdere malen mat Jurgen zijn zuurstofsaturatie op met de saturatiemeter van Rossmax. Nadat er verschillende metingen beneden de 93% uitkwamen en hij deze metingen had doorgegeven aan de huisarts, werd Jurgen meteen naar het ziekenhuis gestuurd. Al snel werd Corona vastgesteld. Jurgen overtuigde de artsen, dankzij de zelfmeting van het saturatieniveau.

rossmax PGO
bloedzuurstof PGO

Zelf regie over jouw gezondheid

Door zelf regie te nemen werden de artsen geholpen, buiten de dan geldende triage, om Jurgen alsnog en terecht, naar het ziekenhuis te sturen. Jurgen behoorde niet tot de risicogroep, maar vertrouwde het zelf niet helemaal. Jurgen vindt dat iedereen het recht heeft zelf meer te leren en begrijpen van je eigen gezondheid. Een platform zoals Selfcare, dat alle gegevens over je gezondheid centraliseert en onderbouwt. Selfcare is een ideaal hulpmiddel voor het monitoren van gezondheidsgegevens op een veilige en privacy respecterende manier. Jurgen is ondertussen volledig hersteld en kan weer elke dag 10.000 stappen zetten.

Selfcare blijft werken aan meer regie voor de gebruiker, zodat zowel de arts als de gebruiker samen kunnen werken aan een meer gezonde samenleving.