MyCardio: Zijn gezondheidshypotheses individueel toepasbaar?

MyCardio_Selfcare

Het internet staat vol met informatie, tips en ‘bewezen’ strategieën bij cardiovasculair risico. Echter blindelings vertrouwen op wat er op het internet staat is een mogelijk gevaar. Bijvoorbeeld het online advies om te stoppen met het slikken van statines (bij allerlei bijwerkingen), kan dat zomaar? Terwijl anderzijds vasthouden aan wat binnen de kaders van de medische wetenschap bekend is, niet altijd het juiste resultaat oplevert.

Voor hartpatiënten met al deze vragen en onzekerheden is daarom het MyCardio project gestart. De kernvraag voor elke deelnemer van het onderzoek is: met welke leefstijlinterventies kan ik de kwaliteit van mijn aderen verbeteren? De deelnemer bepaalt zelf, eventueel geadviseerd door behandelend arts of alternatieve bronnen, wat hij of zij wil uitproberen. Én haalbaar vindt.

Eigen gezondheidsregie bij cardiovasculair risico

Na een incident, zoals een hartinfarct, mag je na een behandeling in het ziekenhuis naar huis. “Ik werd weggestuurd met een standaard setje pillen om herhaling van een incident voorkomen”, vertelt hartpatiënt Henk Duinkerken van MyCardio. “Op de vraag of dit het zorgvuldig uitgekozen setje pillen is dat ík nodig heb, konden de artsen mij geen antwoord geven.”

Tot op heden zijn er geen mogelijkheden om voordelen van bijvoorbeeld medicatie op individueel niveau te toetsen. Gedreven om te zoeken naar antwoorden op individuele gezondheidsvragen, initieerde Henk Duinkerken het MyCardio project. “Ik wil niet weten of iets in de algemeenheid werkt, ik wil weten wat ik eraan heb.”

In het huidige project onderzoeken we hoe bepaalde gezondheidsinterventies werken op individueel niveau door middel van zelfstandige monitoring. Er wordt uitgebreid gekeken hoe effectief de zelfgekozen aanpak is en hoe deze wordt ervaren door het individu. In andere woorden burgerwetenschap (Single Subject Citizen Science); inzicht over de invloed van een algemene (leefstijl)maatregel op een individu. In dit geval bij het bewaken en versterken van de eigen gezondheid. Naast een statistische analyse en interviews, kunnen de deelnemers hun ervaringen delen met andere participanten door de gevormde digitale community.

Wat kun je zelf doen om herhaling te voorkomen?

Om te onderzoeken wat werkt per persoon wordt een hypothese opgesteld met bijbehorende interventie. Elke hartpatiënt heeft zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. Om deze reden heeft elke deelnemer aan het onderzoek de focus op een eigen hypothese. Zoals ‘Mijn vaatelasticiteit zal verbeteren als ik twee maanden plantaardig eet.’. Middels thuis monitoring kijken we nauwlettend op wat werkt voor de hartpatiënt, én wat niet. Daarom meten zij bijvoorbeeld het niveau van aderverkalking, ontstekingswaarden in het bloed of de mate van cholesterol.

Vaker meten motiveert. Ik hoeft niet te wachten op mijn halfjaarlijkse onderzoeken in het ziekenhuis, maar zie direct resultaat door de wearables.”

Alle metingen worden bijgehouden in de persoonlijke gezondheidsomgeving Selfcare; een MedMij gecertificeerd PGO. Een data analist evalueert individueel het effect van de maatregelen en koppelt deze terug aan de deelnemer. Dit om sterk eigen bewijs te vormen voor de gekozen aanpak.

Het resultaat van het MyCardio project

Waardevolle kennis over eigen regie bij cardiovasculair risico op individueel niveau. Met daarbij nieuwe inzichten over hoe we gezondheid kunnen stimuleren en behouden middels innovatieve mogelijkheden om thuis meer te monitoren. Het overkoepelde doel is natuurlijk een (herhaling van) incident voorkomen.