Positieve Gezondheid toegevoegd aan Selfcare

iPH

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. Deze bredere benadering stimuleert het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én natuurlijk om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Dankzij de tools van het Institute for Positieve Health (iPH) kan men verder kijken dan de klachten en gezondheidsproblemen rondom een aandoening. Deze bredere kijk op gezondheid maakt het mogelijk om mensen niet gelijk te stellen aan hun diagnose. Daarom ligt het accent bij Positieve Gezondheid niet op ziekte, maar op de mensen zelf. Focus op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt.

Zes dimensies van positieve gezondheid:

iPH PGO

1. Lichaamsfuncties
“Ik voel me gezond en fit”
Het fysiek functioneren, medische feiten, energie, klachten en pijn.

iPH PGO

2. Mentaal welbevinden
“Ik voel me vrolijk”
Het cognitief functioneren, emotionele toestand en zelfmanagement.

iPH PGO

3. Zingeving
“Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst”
Het stellen van doelen, nastreven van idealen, acceptatie en toekomstperspectief.

iPH PGO

4. Kwaliteit van leven
“Ik geniet van mijn leven”
Het genieten, lekker in je vel zitten, gelukkig zijn en balans.

iPH PGO

5. Meedoen
“Ik heb goed contact met andere mensen”
Bijvoorbeeld sociale contacten, betekenisvol (vrijwilligers)werk en het gevoel geaccepteerd te worden zoals jij bent.

iPH PGO

6. Dagelijks functioneren
“Ik kan goed voor mezelf zorgen”
Vaardigheden voor Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).

Positieve Gezondheid als meettype in Selfcare

Ga aan de slag met Positieve Gezondheid in de zes dimensies en breng in kaart hoe jij jouw gezondheid ervaart. Per slot van rekening is ziek zijn meer dan het medische deel. Wat is voor jou belangrijk in het leven? Want precies dat maakt jou sterk! Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score welke gemakkelijk in Selfcare te plaatsen is. De uitslag kun je vanaf vandaag invoeren via meting toevoegen op Selfcare.

Meer informatie?

Wil je inhoudelijk meer weten over Positieve Gezondheid van het Institute for Positieve Health? Bekijk dan hier de website of neem contact op via het contactformulier bij iPH.