Wearables dragen bij aan gezonde(re) leefstijl

PGO-wearable

Binnen de zorg is er een groeiende interesse naar de digitalisering van gezondheidsdata om zodoende te innoveren én zorg betaalbaar te houden. Zo biedt digitaliseren kansen voor preventie en voor betere zorg op maat. De mogelijkheden voor preventie van ziekte liggen in de kans om tijdig leefstijl aan te passen om klachten te voorkomen. Als mensen hun gedrag aanpassen op basis van inzichten in hun gedrag, kunnen zelfmetingen bijdragen aan een gezondere leefstijl (en lagere gezondheidskosten).

Onze PGO zet vol in op preventie

De inzet van PGO’s, zo bleek uit deze studie van het Rathenau Instituut, is vooral om gegevens te gebruiken voor de bevordering van gezond gedrag en preventie. In plaats van aandoeningen alleen maar te behandelen, ligt de nadruk hierbij op het voorkomen ervan. Zelfmeten en data delen zijn daarin belangrijk. Door veranderingen te monitoren met behulp van meetinstrumenten, wordt het mogelijk om al in een vroeg stadium waarschuwingssignalen te krijgen. Bijvoorbeeld voordat de aandoening merkbare klachten geeft. Deze ontwikkeling kan veel opleveren, juist omdat de technologische mogelijkheden er zijn.

PGO-Wearable

Selfcare slaat allerlei meetgegevens op die verzameld worden via wearables, sensoren of eigen data-invoer. De status van de gezondheid en invloeden van (on)gezond gedrag wordt afgeleid vanuit deze meetbare parameters: lichaamsbeweging, slaap, bloedwaarden, gewicht, longcapaciteit, welbevinden, et cetera. Deze variabelen worden allen omgezet in cijfers, grafieken en getallen. Op deze wijze kunnen we inzicht krijgen in de status van onze gezondheid. De PGO geeft daarbij informatie over hoe we zelf deze gegevens moeten interpreteren.

Meetbare gezondheid met de PGO van Selfcare

Zelfmeting-PGOHet grote aanbod aan monitoringsinstrumenten, zoals bloeddrukmeters en stappentellers, zorgt voor een groter inzicht in de eigen gezondheid en gedragsverandering. De afgelopen jaren is ook een groter deel van de zorggebruikers zelf informatie over hun gezondheid gaan bijhouden. Bijvoorbeeld via een website, met een smartphone, tablet of ander apparaat. In 2020 werd dit gedaan door 57% van de Nederlanders.

Wearables en apps

PGO-Wearables

Eveneens het gebruik van wearables groeit significant. Nieuwe cijfers van Gartner markeren deze een wereldwijde stijging voor wearables in 2021. Daarnaast weten we dat 80% van de personen die aan zelfmetingen met betrekking tot gezondheid doet, zijn of haar gedrag weleens aangepast heeft naar aanleiding van de uitkomsten hiervan. Daarom gaan wij mee in de trends in sport en fitness.

De PGO van Selfcare werkt onafhankelijk van leveranciers en vormt zodoende een betrouwbare basis om al jouw geregistreerde leefstijlgegevens zelf goed te kunnen monitoren. Moeiteloos kun je nieuwe en bestaande wearebles en apps koppelen, aanpassen, wisselen, verwijderen of toevoegen aan Selfcare. En jouw bestaande datahistorie blijft bewaard en bruikbaar, zelfs als je overstapt op de sensor van een andere leverancier.