Gemeente Rotterdam: You’ve been nudged!

Nudging PGO

De Nederlandse werknemer zit te veel. En dit is nog een understatement! Ondanks de groeiende bewustwording zitten we met z’n allen aan onze bureaustoel vastgeplakt.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat langdurig achtereen zitten, onafhankelijk van iemands sport- en beweeggedrag, gezondheidsrisico’s kent. Lichaamsbeweging tijdens de werkdag verhoogt daarentegen de productiviteit, bevordert het de creativiteit en het verlaagt het gevoel van stress. Tijd voor beweging dus! In het huidige onderzoek gebeurde dat door middel van nudges

Het project Move More is opgestart vanuit de bezorgdheid voor de arbeidsrisico’s van langdurig zitten onder medewerkers. In 2017 heeft er een proefstudie plaatsgevonden bij de werkgever gemeente Rotterdam. Met deze pilot wilde het bedrijf de effectiviteit testen en kijken of een grotere vitaliteitscampagne zinvol zou zijn. Na de succesvolle voorstudie heeft Selfcare in samenwerking met de Erasmus Universiteit en Move More het project verder voortgezet.

Gedragsverandering op de werkvloer

Achter menselijk gedrag schuilen allerlei psychologische processen. Ook bij het maken van van gezonde keuzes. Binnen het huidige onderzoek werd gekeken naar de psychologische beïnvloedingen op lichaamsbeweging. Het doel is om gezond gedrag te stimuleren en de gezondheid te bevorderen onder de medewerkers. Strategieën om lichaamsbeweging op een positieve manier te beïnvloeden zijn zogeheten nudges.

Wat is een nudge?

Een nudge is een duwtje in de juiste richting. Het is een subtiele interventie die het gedrag beïnvloed in de gewenste richting. In dit geval: meer bewegen en minder zitten. In de literatuur wordt bevestigd dat nudging effectief is, het heeft allerlei voordelen zoals dat het goedkoop, geaccepteerd, makkelijk te implementeren en vaak ongemerkt toepasbaar is. Bovendien blijft de gedragskeuze bij de mensen zelf, omdat de nudge alleen een verwijzing is naar een bepaalde richting.

De kracht van de subtiele suggestie

Tijdens het traject is er gebruik gemaakt van een zogeheten ‘cocktail interventie’. Een samenhangende set van interventies ter bevordering van gezond gedrag. Er kwamen verschillende beïnvloedingsstrategieën aan bod zoals:

SOCIALE NORM

Simpel gezegd: als anderen het doen, doe ik het ook. Mensen doen vaak wat anderen ook doen. Het principe van sociale bevestiging is in te zetten door feiten uit de praktijk te benadrukken. In het huidige werk gaat het om een haalbaar stappendoel per dag. De norm die wordt gezet is het behalen van 10.000 stappen per dag. 

Nudging Selfcare
AUTORITEIT

Kort door de bocht betekent dit: als een expert het zegt, klopt het. De arbo-arts van gemeente Rotterdam is natuurlijk de deskundige omtrent gezond gedrag binnen deze organisatie. Om deze reden heeft hij een aanwezige rol gekregen in meerdere posters verspreid over verschillende verdiepingen van De Rotterdam, om te shinen met zijn autoriteit natuurlijk. Zijn uitspraken hebben hopelijk een overtuigend effect op de medewerkers waardoor zij meer zullen bewegen tijdens een werkdag.

Nudge Selfcare
GAMIFICATION

Gamification is het toepassen van strategieën die gebruikt worden in spellen. In het huidige onderzoek konden de medewerkers daarom deelnemen aan stappenchallenges. Online uitdagingen waarmee deelnemers in teamverband vooruitgang maken door stappen te zetten geregistreerd met een stappenteller. Challenges zijn een geweldige manier om in beweging te blijven. Door gezondheid en vitaliteit vorm te geven als een spel lijkt gedragsverandering veel gemakkelijker te gaan. Trouwens, een beetje plezier doet nooit pijn.

Nudging stappenchallenge
NUDGE MET FUN-ELEMENT

Nudging draait om het aantrekkelijk presenteren van de gewenste keuze waardoor de kans groter wordt dat mensen deze keuze maken. Vandaar het warme welkom met deze kleurrijke nudge-trap. De medewerkers kunnen natuurlijk nog steeds met de lift, maar de gewone trap is nu wel héél verleidelijk.

Evaluatie van het effect van de interventie

De tussentijdse resultaten laten zien dat de interventie heeft bijgedragen aan het verhogen van het aantal dagelijks gezette stappen. Het Move More team richt zich nu op de definitieve uitwerking van de resultaten en de mogelijkheid om de verkregen inzichten toe te passen op grotere schaal.

Weten welke strategie het meest effect bleek te hebben? Later dit jaar verschijnt hierover een uitgebreid wetenschappelijk artikel.