Onderzoek naar leefstijlgeneeskunde: samenwerking met TNO en LUMC

TNO PGO

Leefstijlgeneeskunde met het gebruik van e-health krijgt een centrale rol in de zorg van morgen. Verandering van leefstijl is één van de belangrijkste bouwstenen in toekomstige zorg. Vanuit dit basisidee willen TNO en LUMC bijdragen aan onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere Selfcare.

Wat is leefstijlgeneeskunde?

Leefstijlgeneeskunde biedt de mogelijkheid om de oorzaak van ziekten zoals diabetes type 2 aan te pakken. Echter om leefstijlgeneeskunde een centrale plek te geven in de zorg is onderzoek nodig. Meer begrip van de persoonlijke oorzaak van een leefstijl-gerelateerde ziekte is noodzakelijk om gerichter interventies te kunnen ontwikkelen. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) werkt samen met verschillende partners aan onderzoek om de implementatie van leefstijlgeneeskunde mogelijk te maken. Ook Selfcare werkt hieraan mee!

Testgroep op Selfcare

In 2017 ging de samenwerking tussen TNO en Selfcare van start, ook het LUMC is hierbij betrokken. Voor het onderzoek heeft Selfcare de infrastructuur geleverd die de partners van TNO kunnen benutten ten behoeve van het leefstijlprogramma. Voor het huidige onderzoek wordt alle data veilig bij Selfcare opgeslagen. Selfcare levert hiervoor een zogeheten ‘integration API’.

De rol van voeding

De voorstudie met 20 diabetespatiënten is inmiddels gestart. De testgroep is nu actief op Selfcare. Zij testen daarmee hoe artificiële intelligentie (AI) kan werken voor het aanbevelen van voeding. Met vragenlijsten wordt onderzocht wat de invloed is van voeding op het ontstaan en bestrijden van aandoeningen. Door periodieke metingen in combinatie met de resultaten van vragenlijsten ontstaat er een persoonlijk voedingsadvies.

PGO TNO voeding

In de toekomst wordt de Nederlandse gezondheidszorg wellicht onbetaalbaar. De oorzaak: steeds meer en kostbaardere klassieke behandelmethodes van welvaartsziekten zoals diabetes type 2. Drastische wijzigingen in de leefstijl kunnen de behandeling van ziekten goedkoper én effectiever maken. Beluister de TNO-podcast ‘Leefstijl als medicijn’ voor meer informatie over de rol van e-health binnen leefstijlinterventies.

Wil je meer weten?

Bekijk de introductievideo hieronder: