“Plezier vergroot effect digitale gezondheidszorg”

Plezier PGO

De geneeskunde heeft zich tot nu toe altijd gericht op de behandeling van ziekten (nadat deze zich heeft voorgedaan). Hierbij is zowel de behandeling als de diagnose grotendeels gebaseerd op populatiegemiddelden.

Bovendien zijn patiëntenbeslissingen beperkt tot keuzes tussen de alternatieven die door hun artsen worden geboden. Bij P4-geneeskunde verschuift de nadruk van ziektemanagement naar voorzorg en het managen van de eigen gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezondheidsapps die mensen helpen bij ziektepreventie. Desalniettemin is plezier (pleasure) ook een grote meespelende factor bij het managen van de gezondheid.

Focus op preventie met P4-geneeskunde

Het uitgangspunt van P4-geneeskunde is dat de medische toepassing zal worden getransformeerd door biotechnologie in een meer gerichte aanpak. Een benadering die iemands algehele gezondheid beheert en niet slechts focust op de ziekte van een patiënt.

In plaats van de aanpak dat werkte op populatiegemiddelden, zal het geneesmiddel van de toekomst zich richten op het individu. Evenzo hoopt “P4-Medicine” de geneeskunde te transformeren door gebruik te maken van vier met elkaar verbonden strategieën: Preventie, Predictie, Personalisatie en Participatie.

Wat zijn de vier P’s van P4-geneeskunde?

P1. Preventief

Het doel van preventie is ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties te voorkomen, of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Zeker in combinatie met goede diagnostiek levert het combineren van deze informatie én het vergelijken van deze informatie met alle andere profielen steeds meer bruikbare kennis op. Hiermee kunnen mogelijke gezondheidsrisico’s op korte en langere termijn geïdentificeerd worden. Zoals Selfcare dat doet door de inzet van data-technologie om mensen te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven. Deze focus op preventie maakt Selfcare uniek in het PGO-landschap.

P2. Predictie

Met slimme en draagbare apparaten, worden waardevolle gezondheidsgegevens gebruikt om potentiële gezondheidsrisico’s te voorspellen. En betere zorg voor patiënten te bieden. Het gaat bij predictie dus om het voorspellen van risico’s en het welzijn optimaliseren van patiënten.

Selfcare is een PGO dat met behulp van smartphones, wearables en bluetoothsensoren waardevolle gezondheidsgegevens verzamelt. Ons online platform stelt daarnaast een dashboard samen voor zorgprofessionals, mantelzorgers of familieleden van de patiënt. Om zodoende proactieve zorg te kunnen bieden.

P3. Gepersonaliseerd

We zijn allemaal genetisch anders. Daarom moeten we beschouwd worden als uniek, en niet als een statistisch gemiddelde. Om de werkzaamheid van een ingreep goed te voorspellen is persoonlijke diagnostiek belangrijk, zodat er bijvoorbeeld geen onnodige bijwerkingen optreden. Advies, diagnose en ingrepen kunnen hiermee steeds nauwkeuriger worden afgestemd op een persoonlijk profiel. Bovendien verbetert de zorg door het in kaart krijgen van welke mensen baat hebben bij een bepaalde interventie. En wie vooral niet.

P4. Participatie

Participatie omvat alles; patiëntbeslissingen, zelfmedicatie, zelfmonitoring, educatie, het stellen van doelen en het deelnemen aan fysieke zorg. Centraal bij deze aspecten staat het principe dat de geneeskunde van de toekomst zich op de patiënt zelf zal oriënteren. Deze ontwikkeling in de geneeskunde zal daarmee meer gepersonaliseerd, geïnformeerd en datagestuurd zijn. Dat mensen zelf een actieve rol kunnen spelen bij het lang gezond en vitaal leven, bracht Selfcare op het idee de technische mogelijkheden van nu samen te brengen in één platform.

P5. De P van Plezier

Naast Preventie, Predicatie, Personalisatie en Participatie, mist er een belangrijke factor bij het managen van de eigen gezondheid. Ziekten voorkomen is namelijk gemakkelijker als het leuk (!) is. Met plezier en bevrediging is gedragsverandering eenvoudig te bereiken (fun theory). Fanatiek meedoen in uitdagende challenges (gamification) met de nieuwste technologieën is met genoegen werken aan een gezonde leefstijl. Ook leidt het af van “het moeten”. Het is immers makkelijk meegaan als het leuk is om te doen.

Het verander traject verloopt zodoende soepel, omdat het minder energie kost. En precies die menselijke voorkeur voor gemak is de sleutel naar succes. Dit is een mooi voorbeeld van de law of least effort. Onbewust hebben mensen een sterke voorkeur voor gemak. Hoe makkelijker gedrag is, hoe groter de kans dat we het vertonen. Interventies mislukken regelmatig omdat ze niet aansluiten op de law of least effort. Volgens ons is plezier daarom is een effectieve aanvulling op P4-geneeskunde voor het verhogen van de kwaliteit van digitale gezondheidszorg.

PGO SELFCARE